Andrahandsuthyrning

Upplåtelse av en bostadsrätt i andra hand kräver alltid styrelsens tillstånd. Enligt bostadsrättslagen har du rätt att hyra ut din lägenheten om du har skäl därtill. Det kan vara pga olika anledningar t ex; du ska arbeta eller studera på en annan ort, vara iväg på militär- eller utlandstjänstgöring, är frånvarande på grund av sjukdom, eller ska provbo med din partner.

Viktigt att veta

Även om bostadsrätten lånas ut (utan avgift/hyra) räknas det som en andrahandsupplåtelse. Det går inte heller att namnge upplåtelsen på annat sätt, t ex; ”tillfälligt boende”, ”korttidsboende” eller något annat. Det faller inom ramen för andrahandsupplåtelse och ska därmed godkännas av styrelsen innan sådan upplåtelse får ske.

Mer information

Denna broschyr om Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand innehåller mer viktigt information och riktlinjer med avseende på andrahandsuthyrning.

Ansökan

Denna blankett, Ansökan om andrahandsupplåtelse, ska fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande i god tid innan eventuell andrahandsuthyrning kan påbörjas. Ett godkännande måste finnas innan en andrahandsuthyrning kan träda i kraft. Styrelsen sammanträder normalt 11 gånger per år, med ett längre uppehåll över sommaren.

Andra blanketter

Här finns länkar till två andra blanketter som kan vara aktuella i samband med andrahandsuthyrning; Avtal om upplåtelse samt Fullmakt vid upplåtelse.

Uppdaterat 2022-06-25.