Försäkringar

Föreningens försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Protector som omfattar egendom (brand, inbrott, vattenskada samt maskinförsäkring) och allrisk för byggnad mm inklusive inventarier samt lås- och glasförsäkring. Vidare ingår ansvarsförsäkring inklusive t ex rättskydd. Under övrigt finns olycksfallsförsäkring och skadedjursförsäkring.

Vid skador som påverkar en eller flera lägenheter, t ex ett vattenläckage, täcker föreningens försäkring kostnader för att åtgärda det akuta felet och för att undersöka omfattning samt göra rivningsarbeten för att kunna torka upp. Däremot är varje lägenhetsinnehavare ansvarig för ytskiktet vilket omfattar innertak, väggar och golv.

Tidigare, för tio-femton år sedan, har medlemmarna rekommenderats att till sin hemförsäkring för bostadsrätt lägga ett sk bostadsrättstillägg. Sedan några år har föreningen skaffat ett gemensamt bostadsrättstillägg inom ramen för den ordinarie fastighets­försäkringen. Således har föreningen en bostadsrättsförsäkring. Det betyder att föreningen/styrelsen inte ser det nödvändigt att rekom­men­dera alla att ha ett eget bostads­rättstillägg. Men – kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag hur de ser på detta.

Bostadsrättsinnehavarens försäkring

Din egen hemförsäkring skyddar dig, normalt, vad gäller t ex källarförråden, barnvagnar, garage eller cyklar. Kom också ihåg att försäkringsbolagen har olika regler vad gäller frånvaro eller t ex utlandsresor. Ta reda på vad som gäller. Kontrollera detta i god tid innan semestern eller annan bortavaro.

Bostadsrättstillägget är bara en av flera tilläggsförsäkringar som finns till hemförsäkringen. Andra tillägg är t ex; drulleförsäkring, utökad hemelektronikförsäkring och utökad reseförsäkring m fl. Kolla med ditt försäkringsbolag och stäm av vad som passar just er.

Kontrollera vilka regler som gäller just er med avseende på låsanordningar mm.

Hemförsäkringarna kan ha olika innehåll – eller tillval, t ex; ansvarsskydd, brand, elektronikskydd, explosion, id-stöld, inbrott, krishantering, lösöre, mobbning, rättsskydd, skadegörelse, storm, stöld, överfallsskydd, översvämning samt utökat bortaskydd eller reseskydd. Ibland ingår även visst skydd vid flytt.

Kontrollera vad som ingår och vad som är tillägg och ta reda på vad just du behöver.

Uppdaterat 2022-06-25.