Snöröjning

Snöröjningen avser garageplanen och gångvägar fram till respektive portar på gårdarna.

Styrelsen har valt att inför varje år upphandla snöröjning. Detta har, vissa år, upphandlats tillsammans med föreningarna nere i Minneberg. För några år sedan valde vi dock en annan leverantör för snöröjning.

Trots att vi testat med olika leverantörer har vi inte alltid varit nöjda med den snöröjning vi upphandlat. Några år har vi själva hjälpt till emellanåt för att det ska vara ordentligt gjort och för att vi ska undvika halkolyckor eller liknande.

Det finns under vintertid alltid sopkvast och skyffel vid var och en av de fyra portarna. Var och en, som orkar och kan, får gärna hjälpa till när så kan behövas. Akta ryggen!

Uppdaterat 2022-05-08.