Snöröjning


Styrelsen har valt att inför varje år upphandla snöröjning. Detta har upphandlats tillsammans med föreningarna nere i Minneberg tidigare år. Sedan några år tillbaka har vi dock valt en annan leverantör för snöröjning. Snöröjningen avser garageplanen och gångvägar fram till respektive portar på gårdarna.

Tidigare år har vi inte alltid varit nöjda med den snöröjning vi upphandlat. Några år har vi själva hjälpt till emellanåt för att det ska vara ordentligt gjort och för att vi ska undvika halkolyckor eller liknande. Det finns under vintertid alltid sopkvast och skyffel vid var och en av de fyra portarna.

För säsongen 2019/2020 har vi upphandlat snöröjning från HSB Mark & Trädgård.