Tvättstuga

Brf Hägerns tvättstuga ligger på bottenvåningen i Svartviksslingan 3. Det finns 3 tvätt­maskiner, 2 torktumlare, 1 torkskåp, 1 mangel och 1 strykbräda. Under 2012 har två tvättmaskiner bytts ut mot nya. Reparationskostnaderna ansågs orimligt höga och maskinerna hade passerat sin budgeterade livslängd. Ingen tvättmaskin är nu äldre än sex år och den stora torktumlaren byttes under 2011.

Tvättiderna bokas genom markering på markeringstavlan vid ingången till tvättstugan. Tiderna fördelar sig från 07:00 – 22:00 med 3 timmars tvättpass under samtliga veckodagar.

Ordningsregler för tvättstugan

 1. Tvättstugan får användas av de boende i Brf Hägern för egen hushållstvätt.
 2. Vid förhinder skall avbokning ske snarast. Om tvättning ej kan påbörjas på utsatt tid bör man meddela detta på lämpligt sätt vid bokningstavlan.
  Om tvättning inte har påbörjats inom en timme efter utsatt tid anses tvättiden förbrukad.
 3. Anpassa bokningen så att tvättpasset och maskinerna utnyttjas effektivt.
 4. Att ”hoppa in i” annans pågående tvättpass får inte göras utan att man har kommit överens om detta.
  Se undantag enligt punkt 13 nedan.
 5. Var och en ansvarar för sitt tvättgods.
 6. Instruktionerna för maskinerna skall följas. Instruktioner finns i tvättstugan.
 7. Gör rent i filtren till varje torktumlare efter användning. Slarva ine med detta.
  Kom särskilt ihåg den lilla torktumlaren!
 8. Vid fel skall HSB snarast meddelas/kontaktas. Driftsstörning medför inte förtur.
 9. Maskiner och lokal skall överlämnas väl rengjorda.
 10. Rökning i tvättstugan är förbjuden.
 11. Stäng fönster efter avslutat tvättpass eller när Du lämnar tvättstugan.
 12. Släck ljuset efter avslutat tvättpass eller när Du lämnar tvättstugan.
 13. Torktumlare och torkskåp ska vara tömda senast 30 minuter efter tvättidens slut.

OBS! Vid fel på maskiner ska felanmälan ske till HSB, se Felanmälan.

Sätt gärna upp en lapp på den felanmälda maskinen med uppgift om vilket datum anmälan gjorts.

Behöver du en ny bokningscylinder till bokningen?

Här finns tre länkar till platser där du kan beställa bokningscylinder (april 2020):

Uppdaterat 2021-04-07.