Parkering och garage

Parkering

På Svartviksslingan råder parkeringsförbud. Däremot är det möjligt att parkera på Margretelundsvägen. Boendeparkering gäller, se skyltning (bild här till höger, oktober 2018). Alternativt – och för t ex gäster – gäller avgiftsparkering, se skyltning. Automater finns t ex vid infarten från Tranebergsbron.

Observera att det under vinterhalvåret råder parke­ringsförbud på onsdagar kl 08:00 – 16:00 under perioden den 1 november till den 15 maj, se skyltning (bild här till höger, oktober 2018).

Var alltid försiktig utmed gatorna. Trafiken kan tidvis vara snabb och intensiv. Tyvärr håller inte alla hastighetsbegränsningarna – dvs 30 på Svartviksslingan och 50 på Margretelundsvägen.


Föreningens garage- och parkeringsplatser

På södra sidan av fastigheten, bakom 4:an, finns fyra parkeringsplatser anlagda samt sex garageplatser som hyrs ut till medlemmarna i Brf Hägern. Garage- och parkeringsplatserna får endast nyttjas av boende i föreningen och ingen form av andrahandsupplåtelse är tillåten. Föreningens medlemmar kan kontakta ansvarig för kölistan till garage och parkering via e-post på adressen garageparkering@brfhagern.se. För närvarande är samtliga garage- och parkeringsplatser uthyrda.

Hyresavgifter from 2022-07-01; parkeringsplats 450 kr/månad, garageplats 850 kr/månad.

Parkering på garageplanen är inte tillåten

På den asfalterade garageplanen råder i övrigt parkeringsförbud. Vänligen respektera detta och lämna inte fordon utan uppsikt om du tillfälligt utför lastning/lossning. Det är i stort sett omöjligt för de som har garageplatser att komma in eller ut från garagen om planen blockeras. Det gäller även till stor utsträckning de som har P-platserna.

Notera också att framsidans gårdsplaner inte annat än i undantagsfall, t ex vid flyttning, transport eller liknande, får användas av motorfordon.

Uppdaterat 2022-05-08.