Värme och ventilation

Värme

Värmeanläggningen bestod ursprungligen av en egen elpanna med värmepump för återvinning av energi från frånluftssystemet. Denna elpanna krånglade vid olika tillfällen och kom även att bli i behov av en större renovering. I början av 2000-talet erbjöds föreningen att installera fjärrvärme från Fortum Värme (numera Stockholm Exergi). Detta antogs och därmed har vi en betydligt mindre platskrävande anläggning än den ursprungliga. Värmeanläggningen finns i källaren vid Svartviksslingan 6.

Ventilation

Fastigheten har ett centralt frånluftssystem, vilket innebär att en frånluftsfläkt betjänar samtliga lägenheter via ett kanalsystem. Lägenheterna har frånluft (utsug av luft) i badrum och kök samt i förekommande fall i klädkammare. Frisk luft tas in till lägenheterna via luftintag i sovrum och vardagsrum (på utsidan av luftintaget finns ett galler ovanför fönstret).

Om luftomsättningen (hur ofta luften byts ut) i lägenheterna är för låg – t ex smuts i systemet, igenskruvade eller igentäppta don – så försämras inomhusmiljön successivt, med allergena partiklar och dylikt som följd. Om fukthalten i badrum kontinuerligt överstiger 70% ökar även risken för påväxt av mögelsporer, (= ökad risk för svartmögel).

För att de boende i föreningen inte ska uppleva problem med mögel och allergi så är det viktigt att luftomsättningen i lägenheterna är god. Har man för hög luftomsättning i lägenheten kan lägenheten lätt bli utkyld vintertid, samt att det åtgår väldigt mycket energi att värma luften, vilket i sin tur kostar föreningen/medlemmarna pengar. För hög omsättning av luften ökar även risken för drag i sovrum/vardagsrum vilket kan skapa obehag.

En enkel åtgärd för att undvika för låg omsättning av luften är att se till tillufts- och frånluftsdon är fria från smuts. Det samlas smuts och damm både i  tillufts- och frånluftsdon. Dessa kan ganska enkelt rengöras. Se även Underhåll i lägenheten.

Uppdaterat 2021-02-10.