Hissar

Det finns en hiss i var och en av de fyra trappuppgångarna. Hissarna är väl tilltagna i storlek och de är typgodkända för 8 personer, 630 kg. Notera skyltningen om den klämrisk som föreligger!

Hissarnas normalläge är att de alltid återgår till det nedersta planet. I 4:an och 6:an innebär det att de då står på källarplanet. Orsaken till detta är att hissarna är hydrauliska. Det medför att ”viloläget” är, och måste vara, den nedersta våningen.

Dessa hissar utgör också en ganska stor, proportionellt sett, kostnad för varje bostadsrätt. Underhållsplanen innefattar också en del större och mer omfattande renoveringar framöver.

Felanmälan hiss (anslag finns på hissdörren vid entréplan).

För felanmälan; se här till höger eller gå till Felanmälan.

Uppdaterat 2022-06-25.