Nycklar och kodlås

Nycklar

Fastighetens dörrar/portar är låsta dygnet runt. Varje medlem har en nyckel som går till samtliga entrédörrar, tvättstugan, källargångarna och cykelrummen (nyckel märkt H-HUS om det är en originalnyckel).

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin egen nyckel och lås till lägenheten. Det är varje medlems egendom och ansvar. Vid överlåtelse av en bostadsrätt är det säljarens ansvar att överlämna samtliga nycklar (inklusive t ex H-HUS) till köparen.

Lägenhetsnyckeln (om det är original) går även till entrédörrarna. Det finns ingen huvudnyckel till lägenhetsdörrarna. Varje medlem får vid behov byta lås eller hela dörren om så önskas, t ex till en säkerhetsdörr.

Vid uppsägning av garage lämnas garagenyckeln till styrelsen.

Nyckelsystemet är sedan tiden då huset uppfördes, dvs mitten av 1980-talet. Detta gör att det numera, efter närmare 40 år, kan vara problem med reservdelar till vårt nyckelsystem.

Förlust av nyckel måste omedelbart rapporteras till styrelsen som, förhoppningsvis, kan beställa en ny nyckel vid behov.

Kodlås

Portarna till trappuppgångarna kan även öppnas med kodlås mellan kl 06:00 och 22:00. (Se de nya kodlåsen som installerades före midsommar 2022, bild här till höger).

Övrig tid krävs nyckel till portarna. Nu – med de nya kodlåsen från RCO – kommer vi även att kunna öppna med sk taggar och/eller en App i mobiltelefonen. Mer information om detta kommer senare.

Porten ut mot parkeringen på baksidan av Svartviksslingan 4 får nu också ett kodlås som fungerar på samma sätt som till de övriga portarna.

Uppdaterat 2022-06-21.