Nycklar och kodlås

Fastighetens dörrar är låsta dygnet runt. Varje medlem har en nyckel som går till samtliga entrédörrar, tvättstugan, källargångarna och cykelrummen (nyckel märkt H-HUS om det är en originalnyckel). Portarna till trappuppgångarna kan även öppnas med kodlås mellan kl 07:00 och 21:00. Övrig tid krävs nyckel. Porten ut mot parkeringen på baksidan av Svartviksslingan 4 måste alltid öppnas med nyckel.Vid överlåtelse av en bostadsrätt är det säljarens ansvar att överlämna samtliga nycklar (inklusive t ex H-HUS) till köparen. Förlust av nyckel måste omedelbart rapporteras till styrelsen som kan beställa en ny nyckel vid behov.

Lägenhetsdörrarna med tillhörande lås och nycklar är varje medlems egendom och ansvar. Lägenhetsnyckeln går även till entrédörrarna (om det är original). Det finns ingen huvudnyckel till lägenhetsdörrarna. Varje medlem får vid behov byta lås eller hela dörren om så önskas, t ex till en säkerhetsdörr.

Vid uppsägning av garage lämnas garagenyckeln till styrelsen.

Uppdaterat 2021-11-15.