Förråd, barnvagns- och cykelrum

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Kontakta styrelsen om du är osäker på vilket förråd som tillhör din lägenhet. Förråden låses med hänglås som varje medlem anskaffar själv.

I källarförråden får inte mopeder eller skotrar förvaras. Inte heller brandfarliga vätskor som bensin etc får förvaras i källarförråden. I fastigheten finns även fyra förråd för cyklar och barnvagnar. Ett för cyklar omedelbart till vänster om garageportarna samt två före detta soprum utanför portarna till Svartviksslingan 1 och 4. Under 2019 har ett utrymme endast för barnvagnar ordnats i det gamla soprummet vid Svartviksslingan 6, under portalen. Cykelrum och källargångar öppnas med samma nyckel som går till övriga gemensamma utrymmen som portar, tvättstuga etc (nyckeln är märkt H-HUS om det är en originalnyckel).

Barnvagnar och cyklar får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i trapphusen.

Läs mer om reglerna hos Stockholms Brandförsvar.

Läs mer om Brandskydd i Brf Hägern.

Uppdaterat 2022-06-25.