Grillning

Grillning med kol- eller gasolgrill får endast ske på gårdarna. Försök att placera grillen så långt bort som möjligt från balkonger och uteplatser för att minimera risken för att rök och matos når lägenheterna.
Föreningen har en kolgrill (se bild till höger) att låna, den är normalt placerad i cykelrummet vid 1:an. Tänk på att lämna den i samma skick som du vill få den.

Grillning på balkong

Brf Hägern tillåter grillning med elgrill på balkong (men inte kol- eller gasolgrill). Reglerna förutsätter att man visar hänsyn mot sina grannar vad gäller rök och matos. Använd sunt förnuft och prata med varandra.
Placera elgrillen så långt ut på balkongen som möjligt för att minska risken för att matos kommer in i lägenheterna. Undvik att grilla mat som orsakar mycket rök, t ex marinerat kött och fet fisk.

Tänk alltid på, och tag hänsyn till, dina grannar när du grillar!

Grillplats

Läs mer om Grillplats.

Uppdaterat 2020-06-21.