Grillning och grillplats

Allmänt om grillning

Grillning med kol- eller gasolgrill får endast ske på gårdarna. Försök att placera grillen så långt bort som möjligt från balkonger och uteplatser för att minimera risken för att rök och matos når lägenheterna.

Föreningen har en kolgrill (se bild till höger) att låna, den är normalt placerad i cykelrummet vid 1:an. Tänk på att lämna den i samma skick som du vill få den.

Grillning på balkong

Brf Hägern tillåter grillning med elgrill på balkong (men inte kol- eller gasolgrill). Denna regel förutsätter att man visar hänsyn mot sina grannar vad gäller rök och matos. Använd sunt förnuft och prata med varandra. Placera elgrillen så långt ut på balkongen som möjligt för att minska risken för att matos kommer in i lägenheterna. Undvik att grilla mat som orsakar mycket rök, t ex marinerat kött och fet fisk.

Tänk alltid på, och tag hänsyn till, dina grannar när du grillar!

Uppdaterat 2022-06-25.


Grillplats

Föreningen har, våren 2020, införskaffat en betonggrill som finns monterad på gården vid 4:an och 6:an. Grillen är till för alla i föreningen. Grillplatsen får användas för mindre arrangemang och kom ihåg att visa hänsyn till dina grannar. Om det blir större sällskap; anslå gärna ett meddelande i god tid innan i portarna.

För allas trevnad gäller följande regler vid grillplatsen:

  • Ha alltid vatten i närheten med anledning av brandrisken
  • Användaren ansvarar för kol, tändvätska och grillbestick
  • Efter grillning ska grillgallret rengöras och eventuellt spill/smuts ska tas bort
  • Försäkra dig om att det inte finns risk för brand efter avslutad grillning
  • Grillning efter kl 22:00 undanbedes
  • Det finns inget bokningsförfarande för grillen utan först till kvarn gäller och därefter samsas vi om den

Kom ihåg att grillkol och tändvätska inte ska förvaras vid grillen. Placera grillkol och tändvätska exempelvis i cykelförråden vid 1:an respektive 4:an.