Gräsklippning

Genom åren har vi vissa perioder skött gräsklippning mm själva. Under en tid (2020 till början av 2022) har vi också köpt in tjänster avseende skötsel av mark och trädgård.

För tillfället har vi inget avtal om skötsel av vår trädgård eller gräsklippning. Styrelsen jobbar med att hitta någon prisvärd bra lösning för trädgårdsunderhåll.

Planen är att vi ska hitta en entreprenör för trädgårdsskötsel till våren 2023.

Delar av gräs­mattan är stadens mark. Detta gäller ytan bakom 1:an och 3:an samt ytan omkring lekplatsen bakom 6:an och 4:an. Marken och gräsytorna mellan betongmurarna och Margretelundsvägen är föreningen mark.

Det finns en gräsklipparen som man kan använda om man vill. Gräsklipparen måste rengöras och rensas från gräs mm efter varje klippning. Glöm inte att lossa tändkabeln innan du gör rent.

Uppdaterat 2022-10-23.