Gräsklippning

Under sommarhalvåret turas vi om att klippa våra gräsytor. Delar av gräs­mattan är stadens mark. Detta gäller ytan bakom 1:an och 3:an samt ytan omkring vår lekplats. Vi har ändå valt att klippa gräset själva eftersom vi vill ha snyggt och fint omkring oss.

Gräsklipparen måste rengöras och rensas från gräs mm efter varje klippning. Glöm inte att lossa tändkabeln innan du gör rent.

Vi brukar anslå ett veckoschema vid dörren utanför tvättstugan i 3:an inför varje säsong. Välj en vecka som passar dig så hjälps vi alla åt.