Gräsklippning

Under sommarhalvåret sköter HSB Mark & Trädgård gräsklippning av våra gräsytor (med start våren 2020). Delar av gräs­mattan är stadens mark. Detta gäller ytan bakom 1:an och 3:an samt ytan omkring lekplatsen bakom 6:an och 4:an. Vi har ändå valt att låta delar av dessa ytor klippas av HSB Mark & Trädgård.

Tidigare skötte vi själva gräsklippningen. Sedan dess finns en gräsklipparen som man kan använda om man vill. Gräsklipparen måste rengöras och rensas från gräs mm efter varje klippning. Glöm inte att lossa tändkabeln innan du gör rent.

HSB Mark & Trädgård klipper gräset regelbundet och vid behov.

Uppdaterat 2019-02-09.