Allmänt

Detta är kortfattad information avseende Brf Hägern i Minneberg som främst riktar sig till mäklare och spekulanter eller andra liknande intressenter.

Föreningens bildande mm

 •  Föreningen bildades den 10 december 1982 och registrerades därefter den 5 april 1983.
 • Föreningen är registrerad med organisationsnummer 716418-0643.
 • Inflyttningen till de 28 lägenheterna skedde under 1986. (Brf Hägern är således en liten förening, vilket kan vara värt att notera).

Renoveringar

 • I september 2018 finns inga planer på några större renoveringar. Styrelsen uppdaterar löpande underhållsplanen.
 • I övrigt hänvisas till årsredovisningarna.
 • Fastigheten är nu drygt 30 år gammal.   

Avgiften

 • I avgiften ingår värme (fjärrvärme), vatten, kabel-TV (det analoga grundutbudet från Comhem), källarförråd och tillgång till tvättstuga.
 • Föreningens avgifter har varit ganska stabila under åren. Det har skett en höjning i början av 2000-talet pga det dåvarande ränteläget.
 • Senare har ett par sänkningar av avgifterna skett.
 • Ingen förändring av avgiften är planerad såsom i maj 2018.
 • Det torde dock framöver mest troligen vara en höjning snarare än en sänkning av avgiften att förvänta sig.
 • I samband med ägarbyten står säljaren för Överlåtelseavgiften (2,5 % av gällande basbelopp).
 • Vidare står ny ägare för eventuell Pantsättningsavgift (1 % av gällande basbelopp).   

Parkeringsplatser och garage

Se framförallt om Parkering och garage. Det finns en kölista för både parkeringsplatserna och garagen. Att uppskatta kötid är mycket svårt. Det beror mest på flyttningar/inflyttningar.

Uppvärmning

Föreningen bytte från el-värmepanna till fjärrvärme från Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme). Den installationen gjordes dels för att elpannan började få åldersproblem och var i sådant skicka att en större renovering skulle behövas, dels för att Fortum vid denna tid genomförde flera fjärrvärmeinstallationer i området och styrelsen bedömde att fjärrvärme var ett bättre alternativ på sikt. Slutbesiktningen av fjärrvärmeanläggningen gjordes hösten 2002.

Ekonomi

Se framförallt sidan om Ekonomi. Utöver det som anges där vill vi hänvisa till de årsredovisningar som finns på samma sida. Av dessa framgår föreningens ekonomiska ställning.

Boendeform

Föreningen består endast av bostadsrätter. Det finns inga andra permanenta uthyrningsformer. Dvs det finns inga affärslokaler eller hyresrätter inom förningen (oktober 2018).

Om fastigheten

Fastigheten har tre-glas-fönster i samtliga utrymmen och rum. Samtliga lägenheter har tillgång till källarförråd, cykelställ och cykelförråd. I källaren finns även ett skyddsrum som är besiktigat och godkänt 2013 av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Fastigheten har en modern tvättstuga och övernattningsrum (två bäddar) samt en föreningslokal.

Stambyte; mäklare och/eller spekulanter frågar ofta om stambyte. Det finns fn (juli 2019) inga indikationer på att något stambyte skulle vara förestående.

Stadgar

Nuvarande version av gällande stadgar är HSB Normalstadgar 2011, version 5, se sidan om Stadgar.

För mäklare m fl

Bästa sättet att kontakta styrelsen är via styrelsens e-postadress (styrelsen@brfhagern.se).

Vi hoppas dock att informationen på vår hemsida innehåller det mesta av intresse.