Underhåll i lägenheten

Förenklat kan man säga att alla inre detaljer i bostadsrätten såsom golv, dörrar, innerväggar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter är bostadsrättsinnehavarens ansvar att underhålla och byta ut vid behov. Föreningen ansvarar för värme (varmvatten och värme i elementen), elektricitet (fastighetselektricitet), avlopp (stammar), vatten och ventilation mm.Läs mer om ditt underhållsansvar i HSB:s broschyr Vem ska underhålla bostadsrätten? (ny version för senaste stadgarna, daterad 2015).

Nedan följer olika tips på underhållsåtgärder som vi rekommenderar varje bostadsrättsinnehavare att utföra med viss regelbundenhet.

Rengöring av ventiler ovan fönster, ventil typ Fresh 80
Se avsnittet Handhavande/underhåll i följande instruktion. Utför denna underhållspunkt ca en gång per år, förslagsvis på våren.

Rengöring av spisfläktens filter som sitter vid utsuget
Ta bort detta filter och rengör det noggrant ca en gång per halvår. Detta filter kan med fördel köras i diskmaskin. Frekvensen beror givetvis på hur ofta man lagar mat och i vilken omfattning fet matos genereras.
Kom ihåg att en hel del bränder kan starta just genom att filtret innehåller mycket olja som kan antändas om man t ex friterar eller flamberar något och det samtidigt är länge sedan filtret rengjordes.

Rengöring av ventiler i badrum och toalett
Notera att vi inte ska ändra på inställningarna. Dessa ventiler är justerade av fackmän.
Se mer information om rengöring i denna instruktion.

Skötsel av termostat för värmeelementen
Vi rekommenderar alla att någon gång då och då ”motionera” termostaten. Dvs vrid dem hela vägen fram och tillbaka någon gång, eller några gånger, per år. Det har visat sig att de ibland annars har en tendens att sätta igen och inte fungera som de ska. Alternativt kan det ibland behövas en luftning av elementen. Kontakta HSB för att få en sådan luftning utförd om det behövs.

Rengöring och skötsel av avlopp
Håll koll på flödet i dina avlopp. Rensa golvbrunnen i badrummet då och då. Gör även rent i köks- och handfatsavloppen regelbundet. Om man märker att t ex handfatet töms långsamt är det hög tid att rensa i vattenlåset där det ofta samlas hår mm som stoppar upp utflödet. Med fördel kan man använda en sk vaskrensare (se bild här intill).

Huvudkranar till vatten och badhanddukstork
I varje lägenhet finns huvudkranarna till inkommande varm- och kallvatten, oftast i badrummet. Se till att dessa inte kärvar ihop och fastnar. Det är bra att vrida dessa fram och tillbaka någon gång då och då. Om man råkar ut för en situation där man snabbt behöver kunna stänga av vattentillförseln är det bra om de fungerar problemfritt, och utan verktyg.

Uppdaterat 2019-11-26.