Felanmälan

HSB Servicecenter hanterar fel i lägenheter och gemensamhetsutrymmen som t ex; stopp i avlopp, elfel, trasiga lampor i trapphus eller fel i tvättstugan.

HSB Servicecenter
Telefon:   010 442 11 00
Vardagar:   08:00 – 16:30
Torsdagar:   08:00 – 18:00
Dag före röd dag:   08:00 – 13:00
Mer information på HSB:   HSB kontakt

Via webben
Gå till:   Felanmalan, välj “Hägern nr 260” i listan i respektive formulär.

Fastighetsskötarexpeditionen
Besöksadress i Minneberg:   Panncentralen, Svartviksslingan 93
Öppettider:   helgfri måndag och torsdag 07:15 – 08:00 samt torsdag 17:00 – 18:00 (under sommaren, juni, juli och augusti, utgår kvällstiderna)

Hiss felanmälan: använd i första hand tel nr   08 779 53 53.

Akuta situationer

Vid akuta situationer utanför kontorstid som kräver omedelbar åtgärd:
Kontakta HSB Jour på telefon:   08 695 00 00

Obs! Jouren bör endast kontaktas i akuta nödfall – den boende kan riskera att få betala
eventuell jourutryckning själv om den inte anses helt nödvändig.

Vid tveksamhet är det bäst att först kontakta någon i styrelsen.

 

Uppdaterat 2021-04-04.