Ekonomi

Föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning sköts av HSB Stockholm. I arbetet ingår löpande ekonomisk förvaltning som bokföring, fakturahantering, avgifts- och hyresavisering, betalningspåminnelser, lägenhets- och medlemsförteckningar mm. Fakturor till föreningen scannas och distribueras elektroniskt till styrelsen som kontrollerar och attesterar via en webbportal.

Fastighetslån, placeringar och budgetering hanteras av styrelsen, med visst stöd från HSB.På längre sikt arbetar vi efter en 10-årig ekonomisk plan där underhållsplanen och tillgängliga prognoser om inflation och räntor samt andra antaganden är våra främsta styrmedel.

Föreningen har en stabil ekonomi och förhållandevis goda resultat möjliggjorde avgiftssänkningar i mars 2010 och juli 2012 då styrelsen bedömde att avgifterna var höga i förhållande till föreningens kostnader och det allmänna ekonomiska läget. För närvarande har föreningen en rimlig balans mellan månadsavgifter, kostnader och skulder. Avgiften höjdes from april 2022 med 2,5 %. Det är troligt att det kommer justeringar framöver för att följa inflationstakten.

Styrelsen följer utvecklingen.

Här framgår nuvarande lånesituation.

Senaste årsredovisningar

Nedan återfinns flera års årsredovisningar.

Årsredovisning 2021 Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2021.
Årsredovisning 2020 Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2020.
Årsredovisning 2019
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2019.
Årsredovisning 2018
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2018.
Årsredovisning 2017
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2017.
Årsredovisning 2016
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2016.
Årsredovisning 2015
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2015.
Årsredovisning 2014
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2014.
Årsredovisning 2013
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2013.
Årsredovisning 2012
Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2012.
Årsredovisning 2011 Årsredovisning för Brf Hägern - verksamhetsår 2011.

Uppdaterat 2022-06-12.