Ekonomi

Föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning sköts av HSB Stockholm. I arbetet ingår löpande ekonomisk förvaltning som bokföring, fakturahantering, avgifts- och hyresavisering, betalningspåminnelser, lägenhets- och medlemsförteckningar mm. Fakturor till föreningen scannas och distribueras elektroniskt till styrelsen som kontrollerar och attesterar via en webbportal.

Fastighetslån, placeringar och budgetering hanteras av styrelsen, med visst stöd från HSB.På längre sikt arbetar vi efter en 10-årig ekonomisk plan där underhållsplanen och tillgängliga prognoser om inflation och räntor samt andra antaganden är våra främsta styrmedel.

Föreningen har en stabil ekonomi och förhållandevis goda resultat möjliggjorde avgiftssänkningar i mars 2010 och juli 2012 då styrelsen bedömde att avgifterna var höga i förhållande till föreningens kostnader och det allmänna ekonomiska läget. För närvarande har föreningen en rimlig balans mellan månadsavgifter, kostnader och skulder. Styrelsen följer dock utvecklingen. Vi har exempelvis jobbat med olika alternativ för våra hissar.

Här framgår nuvarande lånesituation.

Senaste årsredovisningar

Nedan återfinns flera års årsredovisningar.

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
 Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Uppdaterat 2021-06-10.