Sophantering och återvinning

Föreningen jobbar kontinuerligt aktivt för att minimera mängden sopor. På detta sätt kan vi spara mycket pengar och samtidigt göra en insats för miljön. Vi använder just nu endast ett soprum vilket gjort att vi kunnat sänka kostnaden ytterligare.

Hushållssopor

Hushållssopor läggs, väl förpackade, i något av soprummets gröna sopkärl. Soprummet finns under portalen intill Svartviksslingan 3. I soprummet finns stora gröna sopkärl i vilka hushållssopor (inget annat än hushållssopor) läggs. Soprummet öppnas med samma nyckel som går till portar, tvättstuga och övriga gemensamhetsutrymmen (märkt H-HUS om det är en originalnyckel). Vi har ordinarie sophämtning en gång per vecka. Detta är möjligt genom att varje bostadsrättsinnehavare noggrant förpackar hushållssoporna och inte slänger sådant som ska källsorteras tillsammans med hushållssopor.

Matavfall för kompostering

Med start den 5 september 2019 har vi infört särskild sortering av komposterbart matavfall. De bruna påsarna med matavfall läggs i de bruna sopkärlen i soprummet.
Mer information finns i denna broschyr från Stockholm Vatten och Avfall.

Några enkla tips & trix så blir det enklare att hantera matavfallet:

  • Använd hållaren som ingår i start-kitet för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
  • Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
  • Låt matavfall rinna av och använd gärna vaskskrapa för att få upp det från vasken.
  • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
  • Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten. Du kan även lägga dem i en ren avfallspåse och frysa in den till hämtdagen. Detta kan framförallt vara bra under den varma tiden på året.

Ibland kan fett göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att påsen ska gå sönder. Påsen är mer tålig än man tror. Råder osäkerhet så lägg påsen i en innan matavfallspåse när den ska bäras ut. Det är viktigt att plastpåsar inte används då plast inte kan rötas. Matavfallet blir biogas och biogödsel på t ex ekologiska jordbruk och plast kan då hamna i jorden.

De bruna matavfallspåsarna finns att hämta i tvättstugegången.

Källsortering andra sopor

Använd de återvinningsstationer som finns på Margretelunds­vägen, en upp mot Gesundaplan (100 meter) och en ner mot korsningen Margretelunds­vägen-Tranebergsvägen. Här finns möjligheter till återvinning av glas, tidningar, plast, metall, kartonger, batterier mm.

För grovsopor hänvisar föreningen till Bromma återvinnings­central som finns bakom Bromma flygplats. Adress Linta Gårdsväg 16, Bromma.

Toaletter

Kom ihåg att toaletterna inte är en plats att slänga sopor eller avfall i. Använd toaletterna endast för sådant som lämnar kroppen samt toalettpapper i samband med detta.

Uppdaterat 2023-04-22.