Fastighetsskötsel

I förvaltningsavtalet med HSB ingår tillsyn, viss skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheten. Rondering av fastigheten sker två gånger per månad av HSB:s fastighetsskötare och omfattar bland annat:

 • Kontroll och byte av lampor och säkringar
 • Kontroll av stuprör och lövfångare
 • Kontroll av skorstenar, takluckor, ventilationshuvar
 • Kontroll av fasader avseende klotter och skadegörelse
 • Kontroll av hissarnas dörrar och belysning
 • Kontroll av tvättstuga; maskiner mm
 • Kontroll av ventilationens fläkthjul, fläktmotorer, drivrem, fläktkåpa och anslutningsdetaljer
 • Kontroll av fjärrvärme (undercentral); läckage

I avtalet för fastighetsskötsel ingår även:

 • Uppdatera våningsregister och namnskyltar på brevinkast
 • Redovisa statistik över fel och genomförda åtgärder
 • Läsa av mätare för vatten
 • Driftmöten med föreningen 1 gång per år

HSB tillhandahåller också jourservice som kan rycka ut om något akut inträffar, t ex en vattenläcka. Se felanmälan.

Uppdaterat 2022-05-08.