Fastighetsskötsel

I förvaltningsavtalet med HSB ingår tillsyn, viss skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheten. Rondering av fastigheten sker en gång per månad av HSB:s fastighetsskötare och omfattar bland annat:

  • Kontroll och byte av lampor och säkringar
  • Kontroll av stuprör och lövfångare
  • Kontroll av skorstenar, takluckor, ventilationshuvar
  • Kontroll av fasader avseende klotter och skadegörelse
  • Kontroll av hissarnas dörrar och belysning
  • Kontroll av ventilationens fläkthjul, fläktmotorer, drivrem, fläktkåpa och anslutningsdetaljer

I avtalet för fastighetsskötsel ingår även:

  • Uppdatera våningsregister och namnskyltar på brevinkast
  • Redovisa statistik över fel och genomförda åtgärder
  • Läsa av mätare för fjärrvärme, fastighetsel och vatten
  • Driftmöten med föreningen 1 gång per år

HSB tillhandahåller också jourservice som kan rycka ut om något akut inträffar, t ex en vattenläcka. Se felanmälan.

Uppdaterat 2021-09-15.