Flyttning

Detta utgör en del tips och idéer om vad man bör tänka på och komma ihåg när man flyttar från Brf Hägern eller kommer som nyinflyttad till Brf Hägern.

Nycklar och lås

Tänk igenom vilka nycklar som finns och kom ihåg att reservnycklar som finns hos släktingar eller vänner kommer tillbaka så att samtliga nycklar som finns verkligen lokaliseras och kan lämnas över till de som flyttar in.

Garagenycklarna ska lämnas tillbaka till styrelsen. Kom också ihåg tvättstugenycklarna för bokningskolven, med reservnyckel (kolven levereras normalt med två nycklar).

Anmäl till HSB   

Anmäl till HSB när du flyttar och begär även att utträda som medlem i föreningen.

Brandvarnare 

Föreningen har skaffat en brandvarnare till varje lägenhet. Den tillhör lägenheten. Kontrollera gärna att brandvarnaren fungerar vid flytt.

Källsortering av matavfall  

Lämna kvar den lilla bruna påshållaren för matavfallet. Den delades ut i september 2019 och tillhör lägenheten. Informera gärna om var de bruna påsarna finns att hämta (fn i tvättstugegången).

Avgifter i samband med flyttning/ägarbyte

Kom ihåg att säljaren står för Överlåtelseavgiften (2,5 % av gällande basbelopp) och att köparen står för eventuell Pantsättningsavgift (1 % av gällande basbelopp).

Ta med alla tillhörigheter  

Kom ihåg att ta med cyklar som står i cykelställen på gården eller i cykelförråden. Detsamma gäller barnvagnar, kälkar mm.

Töm källarförrådet  

Kom ihåg att ta med allt från källarförrådet och kom överens med köparen om det eventuellt finns sådant som kan anses tillhöra lägenheten. Se till att visa mäklaren och/eller köparen var källarförrådet finns.

Parkering och garage 

Kom ihåg att säga upp parkeringsplats eller garageplats i god tid. Det är normalt 3 (tre) månaders uppsägningstid.

Uppdaterat 2019-04-19.