Stadgar

Våra stadgar baseras på det som kallas HSB Normalstadgar. Stadgarna revideras då och då beroende på vad som händer i vår omvärld och t ex lagstiftning.

Den nu gällande grundversionen av HSB Normalstadgar är daterad 2011. De stadgar som antogs under 2018 baseras på version 5 av HSB Normalstadgar 2011. Dessa stadgar är de nu gällande stadgarna och du hittar dem i länken nedan, som pdf (öppnas i ny flik).

Nu gällande stadgar för Brf Hägern.

Tidigare stadgar var antagna 2016 och utgick från HSB stadgar 2011, version 4.

Uppdaterat 2020-05-11.