Brandskydd

Att undvika bränder i vår fastighet är viktigt! Håll alltid tända levande ljus under uppsikt!

Brandvarnare

Föreningen har anskaffat en brandvarnare till varje lägenhet, (se bild här intill). Denna brandvarnare tillhör lägenheten och skall inte lämna lägenheten. Frånflyttande bostadsrättsägare lämnar brandvarnaren och den nya bostadsrättsägaren tar över ansvaret att hålla brandvarnaren i gått skick. I början av 2023 delade föreningen ut nya brandvarnare med ett fast batteri som ska hålla i tio år. Sköt om din brandvarnare!

Kontakta styrelsen om du har problem med din brandvarnare. Styrelsen har även en brandskyddsansvarig.

Notera att en brandvarnare ska finnas i varje bostad!

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnar rådet att alla bostäder ska ha brandvarnare.

Brandfilt

Vi vill även rekommendera att ha en brandfilt tillgänglig i lägenheten, (se exempel enligt bild här intill). Det är en billig “första-hjälpen” att ha till hands. Ett tips är att ha en sådan i köket eller i t ex hallen.

Brandsläckare

Fundera även på om ni har möjlighet att ha en brandsläckare hemma.

Mer om brandskydd

Till brandskyddet ingår även att hålla trapphusen fria från saker/ägodelar som kan fatta eld eller som kan hindra vid utrymning. Se även Förråd- och cykelrum.

MSB och brandmyndigheter rekommenderar också att boenden tränar på att utrymma lägenheten/bostaden. Detta bör då göras med hela familjen.

Se även två broschyrer som delats ut till medlemmarna den 27 november 2018: broschyr 1 och broschyr 2.

Brandfarliga vätskor/material

Brandfarliga vätskor eller material får inte förvaras i förråd eller garage. Det betyder t ex att mopeder inte får ställas i förråden då de utgör en brandrisk.

Du kan hitta mer information här:

Läs mer om Brandskydd i bostaden på Boverkets hemsida.

Läs mer om Brandskyddsutrustning att ha hemma på Brandförsvarets hemsida.

Läs mer om Brandvarnare – råd för hemmabruk på MSBs hemsida.

Läs mer om Skydda dig mot brand på DinSäkerhet.se.

Uppdaterat 2023-04-22.