Valberedning och revisorer

Valberedning

Nuvarande valberedning, valda av föreningen vid senaste årsstämman.

Sammankallande   Mikael NordströmSvartviksslingan 4
MedlemAndreas Sundman Svartviksslingan 1

Använd i första hand e-postadressen valberedningen@brfhagern.se för att komma i kontakt med valberedningen.

Revisorer 

Nuvarande internrevisorer, valda av föreningen vid senaste årsstämman.

RevisorDaniel GränefjordSvartviksslingan 3
Revisorssuppleant Elisabeth Weibahr Svartviksslingan 4

För extern revision anlitar föreningen BoRevision i Stockholm.

Uppdaterat 2021-06-09.