Valberedning och revisorer

Valberedning

Nuvarande valberedning, valda av föreningen vid senaste årsstämman.

Sammankallande Andreas Sundman Svartviksslingan 1
MedlemGunvor AlfframSvartviksslingan 4

Använd i första hand e-postadressen valberedningen@brfhagern.se för att komma i kontakt med valberedningen.

Revisorer 

Nuvarande internrevisorer, valda av föreningen vid senaste årsstämman.

RevisorDaniel GränefjordSvartviksslingan 3
Revisorssuppleant Vakant

För extern revision anlitar föreningen BoRevision i Stockholm.

Uppdaterat 2022-06-11.