Grannsämja

Många bostadsrättsföreningar kallar detta för ordnings- eller trivselregler, Vi vill dock belysa detta ur ett mer ”vett- och etikett”-perspektiv. Sunt förnuft och omtänksamhet om varandra helt enkelt. Styrelsen vill i korthet belysa följande om grannsämja, vad vi kan tänka på som boende i ett flerfamiljshus.

Härifrån hänvisas även till andra platser på hemsidan med mer och utförligare information.

Vår boendemiljö

Vår fastighets yttre och inre miljö – i form av gårdsplaner, blommor, buskar och träd samt trapphus och andra gemensamhetsutrymmen – är av stor betydelse för vår egen trivsel. Vi vill att det ska se snyggt och prydligt ut, vara välskött och ge ett gott intryck, både för oss själva och för våra besökare.

I vår bostadsrättsförening är det vi själva som ansvarar för vår egen boendemiljö. Kom ihåg att hos oss finns både singlar, barnfamiljer och pensionärer. Alla ska trivas! Boendemiljön blir vad vi tillsammans gör den till.

Byggnaden – störande ljud

Vi vet att huset till stor del är välisolerat vägg-till-vägg. Störning från granne kan främst uppstå ovanifrån. Det som händer på golvet ovanför hörs ofta väl till grannen under. Detta är värt att tänka på. Ha gärna en dialog om det och stäm av då och då.

Enligt Bostadsrättslagen(BrL), 7 kap 9 § framgår det att bostadsrättshavare är skyldiga att inte utsätta de som bor i omgivningen för störningar. Vad som avses med störning baseras i stort sett på sunt förnuft.

Nattetid

Vi definierar nattetid som 22:00 till 07:00. Trots att det oftast inte hörs mycket störande ljud från grannen vägg-i-vägg så är all form av hög musik, tvättmaskiner samt diskmaskiner som hanteras utanför nämnda tider inte acceptabelt. Vi vill understryka att alla respekterar tystnad kl 22:00 – 07:00 och undviker störande ljud under denna nattetid.

Soppåsar

Soppåsar kastas direkt i soprummet och ställs inte utanför dörren. Dels utgör de en brandrisk och det är störande för grannar som får ta del av illaluktande sopor. Packa soporna väl och sköt möjligheten att källsortera matavfall på det sätt som är föreskrivet. Se även Sophantering.

Vår egendom

Vårda och var aktsam om vår gemensamma egendom. Gårdsplanen, växter, trapphus och hiss samt tvättstugan, föreningslokalen och gästlägenheten sköter vi om och vårdar. Detsamma gäller cykelrum, barnvagnsrum och källarutrymmen med förråd.

Husdjur

Se till att dina husdjur inte stör dina grannar.

Inga ägodelar i trapphusen

Personliga ägodelar; alltifrån cyklar och barnvagnar till skor och stövlar eller dörrmattor ska inte finnas i trapphusen. Allt sådant utgör en brandrisk och/eller en risk vid brand då trapphuset kan ha blivit rökfyllt. I en nödsituation får det inte finnas hinder för att ta sig ut snabbt. Se även Brandskydd.

Brandvarnare

Föreningen har införskaffat brandvarnare till varje lägenhet. Det finns också brandvarnare i föreningslokalen och övernattningsrummet samt högst upp i trapphusen. Vårda dessa och se till att batteriet är ok. Testa brandvarnaren minst en gång i halvåret. Se även Brandskydd.

Grillning

Vi grillar vanligtvis inte på våra balkonger eller altaner. Se även Grillning.

Balkonger och altaner

Vi har inte blomlådor eller annat uppsatt på utsidan av balkongernas räcken eller uteplatsens staket.

Piska mattor

Mattor piskas på markplan en bit från fastigheten. Vi har tyvärr ingen särskild plats att piska mattor på.

Rökning

Rökning är förbjudet i alla innerutrymmen. För den som röker är den östra delen av portalen en lämplig plats. Ta hänsyn till närliggande balkonger samt tvättstuga där det finns risk att röklukt kan nå ventilationen. Fimpar tar var och en hand om direkt!

Renoverings- och ombyggnadsarbeten

Undvik störande ljud vid renoveringar eller liknande under nattetid, plus en timme före och efter – dvs 21:00 – 08:00. Informera gärna dina närmaste grannar och styrelsen i god tid inför renoveringar.

Fordon på gårdarna

Vi undviker i möjligaste mån att köra in motorfordon på gårdarna på framsidan. Detta kan göras tillfälligt vid t ex flyttning eller vid förflyttning av tyngre saker.

Anslagstavlan

De fysiska anslagstavlorna i trapphusen, entréplan, är endast till för att meddela boenden. De är inte till för reklam, försäljning eller annat. Styrelsen sköter informationen på anslagstavlorna. Boenden tillåts meddela t ex om en fest eller när man utför renoveringar. Ta bort informationen när det är klart/avslutat.

Parkering

Parkera inte på garageplanen. Det kan försvåra eller omöjliggöra för de som har parkeringsplatser eller garageplatser att ta sig in eller ut. Se även Parkering och garage.

Dörrar och lås

Se till att våra entrédörrar till trapphusen normalt är stängda. Ha de öppna endast kortare stunder för t ex i och urlastning. Viktigt är också att dörrarna till förråden, tvättstugan och föreningslokal samt gästlägenhet hålls stängda och låsta.

Disk- och tvättmaskiner

Lämna inte disk- och/eller tvättmaskin igång i din lägenhet när du lämnar den. Det kan hända olyckor med brand eller vattenläckage. (Föreningen har tyvärr erfarenhet av diskmaskinsbrand och diskmaskinsläckage).

Respektera de ordningsregler vi har

Brf Hägern har valt att ha särskilda ordningsregler för tvättstugan samt föreningslokalen och gästlägenheten. Båda finns att läsa på Tvättstuga respektive Gästlägenhet och föreningslokal.

Dina gäster

Detta om grannsämja gäller givetvis även våra gäster. Var och en är ansvarig för att besökare är införstådda med hur vi sköter vår grannsämja i Brf Hägern.

Uppdaterat 2022-06-25.