Anslagstavlan

Här finns information som vi normalt ska ha på våra anslagstavlor i varje trappuppgång, entréplanet. Detta är uppdelat dels i information som anses ska finnas anslaget och tillgängligt för alla på en anslagstavla och dels information som är av tillfällig karaktär, t ex information om städdag eller kallelse till årsstämma.

Information av mer permanent karaktär

Nedan finns information om senaste Energideklarationen (utförd 2019) samt intyget från vår senaste OVK (Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, utförd i april 2021).

Tillfällig information

Information från HSB med anledning av Corona-viruset – läs mer på länken här till höger.

Uppdaterat 2022-06-22.


HSB om Corona.

Lägenhetsnummer - Brf Hägern

Lantmäteriet upprätthåller register över lägenhetsnummer. Detta lägenhetsnummer är en del av den fullständiga postadressen. Skatteverket och myndigheter nyttjar detta register med lägenhetsnummer.

Adress: Plan: Brf Hägern
lgh nr:
Skatteverkets
lgh nr:
Kommentar:
Svartviksslingan 1Plan 111001
Svartviksslingan 1Plan 121002
Svartviksslingan 1Plan 231101
Svartviksslingan 1Plan 241102
Svartviksslingan 1Plan 251103
Svartviksslingan 1Plan 361201
Svartviksslingan 1Plan 371202
Svartviksslingan 1Plan 381203
Svartviksslingan 3Plan 191001
Svartviksslingan 3Plan 2101101
Svartviksslingan 3Plan 2111102
Svartviksslingan 3Plan 3121201
Svartviksslingan 3Plan 3131202
Svartviksslingan 6Plan 1141001
Svartviksslingan 6Plan 1151002
Svartviksslingan 6Plan 2161101
Svartviksslingan 6Plan 2171102
Svartviksslingan 6Plan 3181201
Svartviksslingan 6Plan 3191202
Svartviksslingan 4Plan 1201001
Svartviksslingan 4Plan 1211002
Svartviksslingan 4Plan 1221003
Svartviksslingan 4Plan 2231101
Svartviksslingan 4Plan 2241102
Svartviksslingan 4Plan 2251103
Svartviksslingan 4Plan 3261201
Svartviksslingan 4Plan 3271202
Svartviksslingan 4Plan 3281203
Svartviksslingan 4Plan 129Tillhör lgh 22

Information på Skatteverkets hemsida:
“Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt”.

Information från Lantmäteriets hemsida:
“Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.
Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad”.

Fr o m den 6 november 2020 gäller en ny portkod. Sprid den inte till obehöriga.