Underhåll

Här finns kortfattat lite om tidigare underhållsåtgärder som kan vara bra att känna till.

Genomförda större underhållsåtgärder:

Period:Åtgärd:
2000Ommålning av trapphusen genomfördes.
2001-2002Undercentralen i fastigheten gjordes om från eldrift till fjärrvärmedrift.
2010Samtliga träfönster målades om på utsidan.
2011Kodlås installeras vid portarna och en torktumlare byts ut.
2012Två tvättmaskiner byts ut.
2014Nytt torkskåp köps in till tvättstugan.
2018Ommålning av garageportar och ståldörrar utvändigt.
Gästlägenheten målas om.
2019Stamspolning genomfördes.
Dagvattenbrunnar rensas.
Taköversyn genomförs och hängrännor rensas.
Tvättnings av balkongnäbbar och räcken genomförs.
Betonggolven i trapphusen poleras.
2020En fasadtvätt genomfördes.
2021Betongplattorna på gårdarna har justerats efter sättningar under åren.
Tryckstegringspumpen har bytts ut. En stor utgift som inte var planerad.

I planen för underhåll i närtid finns bl a följande:

Period: Åtgärd:
2022 Plåt och betongdetaljer på tak och fasad ska målas om.
Värmeåtervinning – planeras att återinföras samtidigt som fläkten i fläktrummet kommer att bytas ut.

Aktiviteter och underhåll som ligger under bevakning:

Period: Åtgärd:
2022 Nyckelsystemet är gammalt – möjlig uppgradering av nycklar, lås, kodlås mm, bevakas.
Hissar – några krånglar och måste hållas under bevakning.
Asfaltering av garageplanen – bevakas.
2023 Upphandling av bredband, TV och telefoni.

Uppdaterat 2022-05-08.