Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Brf Hägern kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 8 juni 2022, kl 19:00.

Handlingar inför årsstämman 2022

Här finns länkar till olika handlingar inför årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2022
Förhandsversion av tecknad årsredovisning – kommer inom kort.
Valberedningens förslag

Enligt stadgarna ska kallelse ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Kallelsen för 2022 års årsstämma har gått ut 2022-05-10 – i portarna och på hemsidan.

Uppdaterat 2022-05-10.