Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Brf Hägern kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2021, kl 19:00.

Handlingar inför årsstämman

Här finns länkar till olika handlingar inför årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2021
Förhandsversion av tecknad årsredovisning.
Valberedningens förslag .

Uppdaterat: 2021-05-22.